Społeczna odpowiedzialność biznesu

Działania w zakresie CSR są dla nas tak samo ważne, jak nasza działalność biznesowa. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, w ramach której w swoich działaniach Kuchinox dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza dla nas inwestowanie w zasoby ludzkie, relacje z otoczeniem firmy, szczególnie tym lokalnym, łódzkim i informowanie o tych działaniach.

Pomaganie mamy we krwi, dlatego angażujemy się zarówno w projekty zewnętrzne, jak i przygotowujemy własne inicjatywy pomocowe. Z uwagi na charakter działalności Kuchinox Polska najczęściej firmowa pomoc polega na przekazywaniu potrzebującym naszych produktów, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie i umożliwiają komfortowe wyposażanie kuchni, łazienek oraz wygodną organizację przestrzeni do przechowywania. Poza tym wspieramy finansowo instytucje zaangażowane w pomoc na terenie Polski oraz za naszą wschodnią granicą.

Działamy lokalnie, ogólnopolsko i poza granicami naszego kraju.

Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że w pomoc potrzebującym angażują się indywidualnie nasi pracownicy, i że potrafią w swoje prywatne inicjatywy wciągnąć innych członków zespołu. Wszelkie zbiórki rzeczowe i finansowe niezależnie od celu zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co jest dowodem na to, że Kuchinox jest pełen ludzi o szczytnych ideach.

Cieszymy się, że działania, które podejmujemy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przynoszą wymierną pomoc, czego dowodem są spływające do nas podziękowania. Wiemy, że również nasi Klienci pilnie śledzą akcje charytatywne, w których bierzemy udział i mamy nadzieję, że jesteśmy dla nich inspiracją w tej dziedzinie.

rozwiń